Lot # 35752
Close:
Start price: 800
Current price: 800
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.2 Uo, 2 Uw 
Fi.2 MK1
Category: Town postage 1914-1918
Description

1915 Warszawa, Orzeł, nietypowa parka różnych znaczków za 10 gr., górny bez perforacji u dołu - niekatalogowany, dolny całkowicie bez perforacji poziomej (Fi.500.-), w Michlu odwrotnie: górny katalogowany, dolny niekatalogowany.
Photo