Lot # 35525
Close:
Start price: 80
Current price: 80
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.3, 7
Category: WW1 occupation postage
Description

1918 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob.-Ost.", frankatura dwukolorowa, kompletna strona adresowa listu wysłanego 3.9 z Kowna do Królewca, bardzo ładnie odciśnięty stempelek cenzury; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.
Photo