Lot # 27086
Close:
Start price: 60
Current price: 60
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: Town postage 1914-1918
Description
1917 Warszawa, legitymacja żywnościowa ważna w okresie 19.III-1.IV, wydana przez rządcę domu przy ul.Królewskiej 10; bardzo dobry stan zachowania.
Photo