Lot # 14045
Close:
Start price: 250
Current price: 225
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.471, 430
Fi.428, 397
Category: Communist Poland 1945-1952
Description

1947 wydanie z dopłatą na Polski Czerwony Krzyż, 5+5 zł - frankatura mieszana, lotniczy list polecony wysłany 14.7 z Łodzi do Kielc, stempelek polecenia, nalepka i stempelek poczty lotniczej; kielecki datownik odbiorczy z 16.7 na froncie; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.
Photo