Lot # 2103
Close:
Start price: 1000
Current price: 850
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: Inter-war Poland 1919-1939
Description


1925 około, znaczki kwestarskie (revenue) Związku Harcerstwa Polskiego z nadrukami nowej wartości: 1grosz/100mk, 5gr/500 mk, 10gr/1000mk - łącznie 52 sztuki (12 kompletnych serii + 16 sztuk dwóch znaczków) - niezwykle rzadkie w wieloblokach; bardzo dobry stan zachowania (przytwierdzone za pomocą 4 podlepek do kart).
Photo