The auctions ends in:

Lot # 1894
Close:
Start price: 50
Current price: 55
Number of bids: 2 (Bid history)
Catalog: Mi.170 
Fi.134 B1
Category: Inter-war Poland 1919-1939
Description

1921 Uchwalenie Konstytucji, znaczek za 50 mk., z błędem "brak kropki po 1921", gwarancja i opis Schmutz.
Photo