The auctions ends in:

Lot # 8231
Close:
Start price: 400
Current price: 340
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: Air mail
Description

1925-9 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, zestaw nalepek na podlepkach.
Photo