The auctions ends in:

Lot # 6911
Close:
Start price: 30
Current price: 30
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: Polish Republic - 1989
Description

1989 list z polskiego kontyngentu wojskowego w Grupie Przejściowej Pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Namibii (UNTAG).
Photo