The auctions ends in:

Lot # 6611
Close:
Start price: 360
Current price: 324
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.2281-8
Fi.2133-40 ark.
Category: Polish People's Republic 1952-1989
Description

1973 uczeni polscy, seria w arkuszach sprzedażnych zagiętych w pionie z wyraźnym śladem na marginesie.
Photo