The auctions ends in:

Lot # 6361
Close:
Start price: 20
Current price: 20
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.1447-49
Fi.1299-1301
Category: Polish People's Republic 1952-1989
Description

1963 Konie polskie, trzy wartości znaczków w parkach tête-bêche (parka za 30 gr zgięta wzdłuż perforacji).
Photo