Lot # 763
Close:
Start price: 480
Current price: 400
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: Town postage 1914-1918
Description1916-18 zbiór fałszerstw (Fälschungen, fakes) znaczków poczt miejskich i lokalnych, ciekawy materiał porównawczy.
Photo