Lot # 827
Close:
Start price: 40
Current price: 36
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: Town postage 1914-1918
Description
1918 Warszawa, zezwolenie na zakup ziemniaków ważne w okresie 28.X.1918-31.III.1919, na papierze ze znakiem wodnym (wzory geometryczne); bardzo dobry stan zachowania.
Photo