Lot # 260
Close:
Start price: 120
Current price: 100
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: Polish Kingdom
Description

1855 około, list z Warszawy do Torunia, pruski stempel graniczny "Aus Polen", stempel odbiorczy na odwrocie.
Photo