Lot # 208
Close:
Start price: 100
Current price: 100
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.68IA
Category: Foreign Postage on Polish territory
Description

1909 Iwanogród - rosyjska nazwa Dęblina z lat 1840-1915, list polecony wysłany z ekspedycji pocztowej na dworcu kolejowym w Dęblinie do miejscowości Sobolew, znaczki skasowane 1.09 owalnym datownikiem ИВАНГОРОДЪ ВОКЗАЛЪ; nalepka polecenia z napisem "Ивангородъ жел. дор. п.о.", kasownik odbiorczy СОБОЛЕВЪ СѢДЛЕЦК Г. ПОЧТ. ОТД. na odwrocie.
Photo