Lot # 738
Close:
Start price: 250
Current price: 250
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.10
Category: Town postage 1914-1918
Description

1916 Warszawa, Poczta Miejska prowadziła rozliczenie za znaczki naklejone na korespondencję, w związku z tym z niedoręczonych przesyłek zdzierano znaczki zachowując je do rozliczeń; zawiadomienie o nadejściu przekazu pieniężnego wysłane 5.7, niedoręczone (znaczek zdarto), a po ustaleniu właściwego adresu, 12.VII ponownie ofrankowane i dostarczone odbiorcy; rzadki walor w minimalnie słabszym stanie zachowania.
Photo