Lot # 551
Close:
Start price: 350
Current price: 300
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 military postage
Description

1916 list ze Lwowa na Węgry, stempel cenzury wojskowej we Lwowie i rzadkie nalepki dobroczynne Legionów Polskich na odwrocie. Sygnatura Rachmanow.
Photo