Lot # 188
Close:
Start price: 50
Current price: 40
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: Foreign Postage on Polish territory
Description

1902 kartka z Warszawy do Wilna, nieopłacona przez nadawcę ze stemplem dopłaty.
Photo