Lot # 94
Close:
Start price: 550
Current price: 550
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: Pre-stamp period
Description

1861 około, list z Krakowa 27/8 adresowany do rosyjskiego gen. M. Murawiowa będącego w tym czasie gubernatorem Litwy, znanego jako "wieszatiel", warszawski stempel tranzytowy, lekko podniszczony brzeg koperty, poza tym bardzo dobry stan zachowania.
Photo