Lot # 25608
Close:
Start price: 4000
Current price: 3700
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.1 False
Fi.1FFi
Category: Polish Kingdom
Description

1860 fałszerstwo pierwszego polskiego znaczka w kolorze szaro ultramarynowym i jasno karminowym na papierze prążkowanym poziomo, tak zwane fałszerstwo paryskie, w 1999 roku Z. Mikulski znał tylko 6 fałszerstw i pisał w swoim ateście o jego wielkiej wartości, fałszerstwa te są omówione na przykładzie 6 sztuk w artykułach w Filateliście z 2012. Znaczek tutaj prezentowany, nie pochodzi z materiału dostępnego do tych artykułów.
Photo