Lot # 25815
Close:
Start price: 160
Current price: 144
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 occupation postage
Description

1918 miejscowy list polecony z Wilna, stempel wileńskiej cenzury i stempel odbiorczy Feldpostamtu na odwrocie.
Photo