Lot # 25920
Close:
Start price: 50
Current price: 50
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 military postage
Description
1916 legitymacja legionisty wystawiona przez Oficera Placu w Krakowie.
Photo