Lot # 25740
Close:
Start price: 30
Current price: 25
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.Cp3
Category: WW1 occupation postage
Description

1917 okupacja austro-węgierska, karta całostka wysłana z poczty etapowej Krasnostaw do Krakowa ocenzurowana w Zamościu.
Photo