Lot # 26146
Close:
Start price: 300
Current price: 300
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.13a, 13b
Category: Town postage 1914-1918
Description

1917 Warszawa, poczta miejska pracowała na dwie zmiany (8-15 i 15-22), w celu dokładniejszej kontroli działalności ekspedycji zarządzono, aby I zmiana używała do odciskania stempelków taryfowych w barwie fioletowej, a II zmiana w barwie czerwonej;

"10 FENYGÓW" - fioletowy i czerwonoliliowy stempelki opłaty doręczeniowej IV wydania na miejscowym liście przesłanym 21.12, pierwsza, przedpołudniowa, próba doręczenia przesyłki (fioletowy stempelek) nie powiodła się ponieważ adresat przeprowadził się i przesyłkę należało dosłać, druga - popołudniowa (czerwonoliliowy stempelek) - była skuteczna; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń;
1918, miejscowa przesyłka władz niemieckich (zgoda na wyjazd do Hamburga) wysłana 16.1, pomimo oznaczenia "Heeressache" (sprawa wojskowa) zwalniającego przesyłkę od opłaty pocztowej, naliczono tę opłatę i obciążono nią adresata, jej wysokość określał stempelek, tu - "8 Pfennig Porto", pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu, jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie, w tym przypadku "10 FENYGÓW" - fioletowy stempelek opłaty doręczeniowej IV wydania; owalna pieczęć listowa nadawcy "Kaiserlich Deutsches Generalgouvernement Warschau"; niecodzienny walor w słabszym stanie zachowania (karta zmniejszona i pionowo złamana); na karcie albumowej.

Photo