Lot # 25716
Close:
Start price: 20
Current price: 20
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.Cp6
Category: WW1 occupation postage
Description

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa rzadka odmiana na kartonie ciemnopiaskowym; bardzo dobry stan zachowania.
Photo