The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:
Back

Description

1820 kompletny list z pełną treścią z Włocławka do Żychlina, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA WŁOCŁAWEK, u dołu listu dopisana pełną datą wysyłki "10/8 20", czarny jednowierszowy stempel urzędu przejściowego typu IIA KUTNO z dopisaną pełną datą "15/8 20"; dopisek "SCR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; słabszy stan zachowania;

1835 list z Włocławka do Brześcia, czerwona odbitka jednowierszowego stempla nadawczego typu IIB WŁOCŁAWEK z dopisaną pełną datą "5/12 35"; stempelek w ramce "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie dekoracyjna pieczęć nadawcy z godłem "WOIEWODZTWO MAZOWIECKIE OBWOD KUIAWSKI PREZYDENCYA MUNICYPAL: POLICYI MIASTA OBWODOWEGO WŁOCŁAWKA"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

Lot # 12

Auction 82
Close: Auction is closed
Current price: 320 PLN
Catalog:
Category: Pre-stamp period
 
Number of bids: 1 Bid history
Back