The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:
Back

Description

1842 po, list zagraniczny z Warszawy do Triestu wysłany 29 6, doskonała odbitka małego stempla nadawczego typu IIIC o średnicy 18 mm; przesyłka została całkowicie opłacona przez nadawcę, co oznaczono stempelkiem FRANCO, a obok wpisano wysokość opłaty 15/15.

Lot # 43

Auction 82
Close: Auction is closed
Current price: 250 PLN
Catalog:
Category: Pre-stamp period
 
Number of bids: 1 Bid history
Back