Lot # 24021
Close:
Start price: 150
Current price: 120
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.7; Fi 9
Category: WW1 occupation postage
Description

1915 poczta etapowa Dąbrowa, dekoracyjny polecony list obiegowy do Chemnitz, na odwrocie stempel odbiorczy.
Photo