The auctions ends in:

Lot # 8339
Close:
Start price: 60
Current price: 60
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.88
Category: Foreign Postage on Polish territory
Description

1914 list polecony wysłany 1.9 z Żelechowa do Sobolewa, opłacony znaczkiem za 14 kop wydania 300-lecie dynastii Romanowów, skasowanym okrągłym datownikiem ЖЕЛЕХОВЪ ЛЮБЛИН. z wyróżnikiem "a"; nalepka polecenia, kasownik odbiorczy СОБОЛЕВЪ ЛЮБЛ. z 2.9 na odwrocie.
Photo