Lot # 37030
Close:
Start price: 30
Current price: 27
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.P100AI 
Category: WW1 military postage
Description

1914 ilustrowana całostka, wydana na rzecz Niemieckiego Czerwonego Krzyża, przedstawiająca cesarza niemieckiego Wilhelma; długość sygnatury 36 mm; idealny stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.
Photo