Lot # 9197
Close:
Start price: 150
Current price: 135
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.355 
Fi.334
Category: Inter-war Poland 1919-1939
Description

1939 list firmowy z Bogumina 25.VIII.39 (Zaolzie), opłata według obniżonej stawki - papiery handlowe.
Photo