Lot # 9185
Close:
Start price: 40
Current price: 70
Number of bids: 5 (Bid history)
Catalog:
Category: Inter-war Poland 1919-1939
Description

1938 parka znaczków opłaty administracyjnej miasta Katowice za 50 gr., na wycinku z dokumentu USC.
Photo