Lot # 9078
Close:
Start price: 100
Current price: 120
Number of bids: 5 (Bid history)
Catalog:
Category: Inter-war Poland 1919-1939
Description

1936 próba maszynowa prezentująca możliwości techniczne Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, Łazienki warszawskie - Pałac na wodzie.
Photo