Lot # 9074
Close:
Start price: 100
Current price: 80
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.312 
Fi.291
Category: Inter-war Poland 1919-1939
Description

1936 Prezydent I.Mościcki, trzy czyste znaczki za 1 zł., każdy z innym położeniem napisu względem rysunku, wszyskie w bardzo ładnym stanie.
Photo