Lot # 7330
Close:
Start price: 30
Current price: 30
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.1-17A 
Category: WW1 occupation postage
Description

1917 okupacja austro-węgierska, wydanie dla Rumunii, I wydanie seria kasowana (Mi.40 euro).
Photo