The auctions ends in:

Lot # 7450
Close:
Start price: 300
Current price: 300
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 military postage
Description

1917 Legiony Polskie - przepustka na specjalnym blankiecie wystawiona na dzień 29 maja we Lwowie, czytelna odbitka okrągłego stempla formacyjnego z orłem "OFICER PLACU LEGIONÓW POLSKICH we LWOWIE" nieopisanego u Berka; bardzo dobry stan zachowania.
Photo