Lot # 7394
Close:
Start price: 50
Current price: 45
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 military postage
Description

1914 stempel kamuflażowy "IX/227" Felsztyn (Galicja) - stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, formularz poczty polowej wysłany 3.XI do Wiednia; pieczęć formacyjna.
Photo