The auctions ends in:

Lot # 7531
Close:
Start price: 50
Current price: 50
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 military postage
Description

1919-20 parka znaczków opłaty skarbowej za 1 kop., użyta przez władzę wojskową - Komendę Placu, w Złoczowie w woj. tarnopolskim, tereny te tzw. Małopolska Wschodnia zostały zajęte przez armię polską w połowie 1919 roku.
Photo