Lot # 7108
Close:
Start price: 120
Current price: 120
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: Pre-stamp period
Description

1836 list urzędowy wysłany z Wadowic do Lwowa, jednowierszowy stempel nadawczy, dopisek "Exoffo" do oznaczania korespondencji urzędowej; na odwrocie łukowy stempel odbiorczy LEMBERG z datą "20.Dec 836" i efektowna sucho tłoczona zalepka listowa, przerwana, ale w dobrym stanie zachowania, widoczne detale rysunku godła i inskrypcja wokół niego; z kolekcji S.Rosińskiego.
Photo