The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:
Back

Description

1808 "Grande Armee" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - rubieże zachodnie, koszulka listu wysłanego w sierpniu ze Świdnicy do Rouen, przeadresowanego do Paryża; czarna odbitka kasownika nadawczego - No.11 GRANDE ARMEE - główny urząd pocztowy 5 korpusu marszałka Lannes; wcześniej była to poczta No.6., a No.11 do 1808 roku nie był używany na ziemiach polskich; dodatkowo: na froncie stempelek P.P. (Porto Paye) i odręczna adnotacja o wysokości porta, a na odwrocie stempel odbiorczy z 3 września 1808, stempelki tranzytowe i dobrze zachowana pieczęć lakowa; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

Lot # 12768

Auction 35
Close: Auction is closed
Current price: 1 100 PLN
Catalog:
Category: Pre-stamp period
 
Number of bids: 1 Bid history
Back