The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:
Back

Description

1917 list polecony, wysłany 29.V z urzędu Lwów 8 do Wiednia, czytelnie odciśnięty stempelek cenzury lwowskiej; interesujący stempelek nadawcy "REPREZENTACYA I ogólnego Towarzystwa urzędników austr.-węg: monarchii we WIEDNIU Lwów, ul.Pańska 8.".

Lot # 12927

Auction 35
Close: Auction is closed
Current price: 40 PLN
Catalog:
Mi.186, 190 
Category: Foreign Postage on Polish territory
 
Number of bids: 1 Bid history
Back