Lot # 16435
Close:
Start price: 35
Current price: 35
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 military postage
Description

1920 list ze stemplem Sortowni Poczt Polowych Warszawa 30.III.20 wysłany z MSW.
Photo