The auctions ends in:

Lot # 12946
Close:
Start price: 80
Current price: 80
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.317 
Fi.296
Category: Inter-war Poland 1919-1939
Description

1939 list o obniżonej opłacie, wysłany 25.III z Pułtuska z Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy, czytelna odbitka stempelka opłaty ulgowej.
Photo