The auctions ends in:

Lot # 15990
Close:
Start price: 50
Current price: 45
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.MH116 
Category: Czesław Słania
Description

1986 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna STOCKHOLMIA '86 - zeszycik znaczkowy, będący jednocześnie biletem wstępu na wystawę, czerwony stempelek unieważniający bilet.
Photo