The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:
Back

Description

1824 po, Piotrków 4.II, list urzędowy do Tuszyna, stempel zwalniający z opłaty pocztowej: "Służba Rząd. Cywilna", na odwrocie pieczęć urzędowa z godłem: "KRÓLESTWO POLSKIE URZĄD MUNICYPALNY MIASTA OBWODOWEGO PIOTRKOWA".

Lot # 3

Auction 12
Close: Auction is closed
Current price: 95 PLN
Catalog:
Category: Pre-stamp period
 
Number of bids: 4 Bid history
Back