The auction will start on 14.04.2023
Back

Description

1896 obszar I Rzeczypospolitej - MOŻEJKI, rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop, rozmiar: 145x60 mm; wysłana 20/II z Możejek (obecnie Mažeikiai na Litwie) do miejscowości Talsen (obecnie Talsi na Łotwie), znak opłaty unieważniony kasownikiem MOŻEJKI KOWIEN.G. (МОЖЕИКИ.КОВЕН.Г. ПОЧТ.ТЕЛ.КОНТ.), ten sam stempel odciśnięty dodatkowo na froncie; na odwrocie stempel urzędu przejściowego MITAWA i odbiorczy TELSEN (ТАЛЬСЕНЪ КУРЛѢ.) z 27.II; bardzo dobry stan zachowania.

Lot # 179

Auction 112
Close: Auction is closed
Current price: 60 PLN
Catalog:
Mi.U30E
Category: Foreign Postage on Polish territory
 
Number of bids: 1 Bid history
Back