The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:
Back

Description

1938 list z Modlina do Lublina, stempel "BATALION PODCHORĄŻYCH REZ. SAPERÓW / 3 Kompania" oraz stempel opłaty ulgowej "CENTRUM WYSZKOLENIA SAPERÓW / OPŁATA ULGOWA / Rozp. M.P. i T. / Nr. PW. 501/70 z 1933 r." uprawniający żołnierzy służby czynnej do obniżonej opłaty za korespondencję.

Lot # 44518

Auction 111
Close: Auction is closed
Current price: 54 PLN
Catalog: Fi.296
Category: Inter-war Poland 1919-1939
 
Number of bids: 1 Bid history
Back