The auction will start on 09.09.2022
Back

Description

1851 CHEŁM, po, koszulka listu opłaconego przez nadawcę wysłanego 15/12 z Chełma do Warszawy, jednowierszowy czerwony stempel nadawczy CHEŁM, w lewym dolnym rogu listu łukowy stempelek FRANCO w ramce z dopisaną poniżej liczbą 10 i adnotacją "za opłatą porta:" z podpisem ekspedytora "W.Zabiński"(?); dobry stan zachowania.

Lot # 20575

Auction 109
Close: Auction is closed
Current price: 200 PLN
Catalog:
Category: Pre-stamp period
 
Number of bids: 1 Bid history
Back