The auction will start on 09.09.2022
Back

Description

1855 TRZEMESZNO - "W IMIENIU KRÓLA" ("Im Namen des Königs"), kompletny list z pełną treścią na oficjalnym urzędowym papierze z efektownym nagłówkiem ozdobionym godłem, wysłany 18/6 z Trzemeszna do Mogilna, czarny dwuwierszowy ramkowy stempel nadawczy; dopisek "Portofreie Justiz Sache" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, ponieważ było to często nadużywane (szczególnie w przypadku listów z sądów), 1.I.1838 wprowadzono pierwsze stemple imienne dla urzędników prowadzących korespondencję, a od 30.XI.1852 obowiązek ich stosowania na wszystkich listach sądowych - tu stempelek "STEINKE"; na odwrocie stempelek nadejścia; ładna całość w dobrym stanie zachowania (na skanie pokazano fragment listu).

Lot # 20578

Auction 109
Close: Auction is closed
Current price: 210 PLN
Catalog:
Category: Pre-stamp period
 
Number of bids: 2 Bid history
Back