The new auction will start soon
Back

Description

1939 Port Gdańsk, list firmowy z Gdyni nadany 22.2.39 do Gdańska, prawdopodobnie ze względu na wagę listu powyżej 20 gram brakującą opłatę w podwójnej wysokości naliczył polski urząd pocztowy w Gdańsku, bardzo rzadkie na liście użycie polskiego znaczka dopłaty przez polski urząd pocztowy w Gdańsku.

Lot # 12343

Auction 103
Close: Auction is closed
Current price: 800 PLN
Catalog: Fi.D88
Category: Post offices abroad 1919-1939
 
Number of bids: 1 Bid history
Back