The new auction will start soon
Back

Description

1939 Port Gdańsk, list z Gdańska nadany 2.1.39 do Mysłowic opłacony polskim znaczkami z dopłata na pomoc zimową, poczta początkowo nie zauważyła dwóch znaczków na odwrocie i naliczyła dopłatę, pasek znaczków wycięty z listu i ponownie wklejony.

Lot # 12346

Auction 103
Close: Auction is closed
Current price: 200 PLN
Catalog:
Category: Post offices abroad 1919-1939
 
Number of bids: 1 Bid history
Back